Arch.al

Arch.al është një studio projektimi e përbërë në grupimin e saj nga profesionistë në arkitekturë, urbanistikë dhe ekspertë të gjithë fazave të proçesit ndërtimor. Ofron studimin, projektimin dhe zhvillimin në ndërtim. Plane pjesore urbanistike. Projektim arkitektonik për objekte civile – industriale – turistike – vepra arti në infrastrukturë.  Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte… Lexoni me teper