Pjese nga projekti Bid Korca 2015

Pjesë nga projekti Bid-Korça_“Simbolika e qytetit të serenatave”(VIDEO)

RrethArch.al